ގައުމީ ކުތުބުހާނާގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ގެއްލިގެން ހަ ދުވަސް ފަހުން އާއިލާ އިން ރިޕޯޓްކުރުމުން ފުލުހުން ހޯދާ 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އަކީ ނިޝާގެ ދަރިއެއް: އާއިލާ

އާރުސީސީން ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދާ ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ކުލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދަނީ

ބޮމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހޯދާ އަބްދުއްލަތީފް ގަމު ވަލުތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ބައެއް މީހުންނަށް ފެނިއްޖެ

ތަނަށް ނުކަތާ ވަރަށް ޚިދުމަތް ހޯދާ މީހުން އިތުރުވެއްޖެ: އައިޖީއެމްއެޗް