މިއަދު ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން މަޖީދީމަގުގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާ ކުރެވޭނެ: ޕޮލިސް

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިލިމާލޭގައި މާދަމާ ހަވީރު ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ބާއްވަނީ

ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕް 2019: ސެމީގެ ޖާގަތައް ޔަގީންވެއްޖެ، ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު

މޯދީގެ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން: ދެގައުމުގެ މަޝްވަރާތައް ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު

މިއަދު ހަވީރު ދުއްވުން މަނާ ގަޑީގައި 450 އަށް ވުރެ ގިނަ އުޅަނދު ދުއްވި

ވަޅު އީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވެހިކަލް ދުއްވޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާވާނީ އީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހަވީރު

އީދު ދުވަހު ހަވީރު މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ވެހިކަލް ދުއްވުން މަނާކޮށްފި