ކޯވިޑް-19: ހަވީރު 16:30 އިން 20:30 އަށް ޕެޓްރޯލް ޝެޑުތައް ބަންދު

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި އިތުރު ދެ އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ގައި ބަންދުކުރަނީ

ހަނިމާދޫ، ކާޑުއްދޫ އަދި ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް ހަވީރު 6 އިން ބަންދު ކުރަނީ

މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00ގެ ފަހުން ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

މާލޭގެ މާރުކޭޓްތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު ކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19: މާލެ ސިޓީ ކާރުކޭޓްތައް ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން ބަންދު

މާރުކޭޓްތައް ހަވީރު 4:00ގެ ފަހުން ބަންދުވާނެ

ކޮވިޑް-19: މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4 ގެ ފަހުން ބަންދު

ހަވީރު 5 ން ރޭގަނޑު 8 އަށް ޢާންމުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށް އެއްވެސް ގަޑިއަކު 3 މީހުންނަށްވުރެ ގިނައިން އެއްވުން މަނާކޮށްފި

ހަވީރު ފަހަކުން ރޭގަނޑު އަށަކަށް, މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަގުމަތީގައި އުޅުން މަނާ!