ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ރަސްފަންނުގައި

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު މާލޭގައި

ޖުމުހޫރީ 50 އާއި ގުޅިގެން ބާއްވާ ޝަރަފުގެ މި ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

50 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޝަރަފުގެ ހިނގާލުން މާދަމާ ހަވީރު

ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު

އިބޫ ހުވާާކުރުން ނޮވެމްބަރު 17ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ބާއްވަނީ

އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޚް ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް މިއަދު ހަވީރު، "ނަސްރުގެ ދުވުން" މާދަމާ ހެނދުނު ބާއްވަނީ

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މިއުޒިކަލް ޑްރިލް ހަވީރު ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި