އަވަހާރަވެފައިވާ އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު 2ގެ ޖަނާޒާ މިއަދު ހަވީރު ބާއްވަނީ

ފޭދޫ ސްކޫލްގެ "ރަން 50" ހަވީރު

ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑްގެ ޕްރީ ޝޯވ މިއަދު ހަވީރު ބައްވަނީ

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސްއާ ގުޅޭ ޕްރެސްއެއް ހަވީރު

ހެނދުނާ ހަވީރު "އެންމެ ބާރުގަދަ ދުޢާ" ނުކިޔައި ދޫކޮލަން ހެޔޮނުވާނެ!

ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ޕެރޭޑް މާދަމާ ހަވީރު އޮންނާނެ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މާދަމާ ހަވީރު ބާއްވަނީ

ގޮތަބަޔާ ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިފި، މިއަދު ހަވީރު ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ

މަގޭ ޢީދު: އާއިލާތައް ހިނިތުންކުރުވި އާއިލީ ހަވީރު

ވަޅުއީދު ދުވަހު ހަވީރު ވެހިކަލް ނުދުއްވޭނެ : އޭދަފުށި ކައުންސިލް