ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސޯޝަލް މީޑިޔާ ކެމްޕޭނާ އެކު ހަވީރު ކިޔުންތެރިންނާ ގާތަށް

ހަވީރު އޮންލައިންގެ އާ ޖީލުގެ ވެބްސައިޓާ އެކު އޮންލައިން ނޫސްވެރިކަން އާ ހަރުފަތަކަށް

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4:00-7:00 އަށް އޮފީސް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ: މީރާ

ހަވީރު އޮންލައިންގެ އާ ވެބްސައިޓް ވަރަށް އަވަހަށް ލޯންޗުކުރަނީ

މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެލަވަންސާ ދެކޮޅަށް މިއަދު ހަވީރު އަޑުއުފުލަން ސުނާމީ ބިނާ ސަރަހައްދަށް އެއްވަނީ!

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް: ރަންބޫޓުގެ ކުރީގައި ދަގަނޑޭ

އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް "ހަވީރު"ގެ ޚަބަރުތައް ފޮނުވަން ފަށައިފި

މައުމޫންގެ ދީނީ ޚާއްސަ މަޒުމޫންތަކެއް "ހަވީރު"ގައި

މާދަމާ ހަވީރު އެމްޑީޕީގެ ޚާއްޞަ އެއްވުމެއް

އިތުރު ތިން ޖަމާއަތެއްގެ ޙައްޖުވެރިން މިއަދު ހަވީރު ފުރައިފި