އުޚްތުންނަށް ޙާއްސަ ދަރުހެއް މިއަދު ހަވީރު ލާލެ ސްކޫލްގައި ބާއްވަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާ ވަގުތެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 16:00 ން ރޭގަނޑު 22:00 އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޤުރުއާން މުބާރާތް ހުޅުވުމާއި “ރިޔާޟުއްޞާލިހީން”ގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާ ނެރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާ މިއަދު ހަވީރު

ހަވީރު ޔޫރޯ ގައިޑްގެ ނަސީބުވެރިއަކީ ތުއްތު ކުއްޖެއް

ހަވީރު ޔޫރޯ ގައިޑްގެ ނަސީބުވެރިއަކީ ތުއްތު ކުއްޖެއް

ހަވީރު ޔޫރޯ ގައިޑް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކޮށްފި

އޯލް ޕާޓީ ޓޯކްސްގެ ބައްދަލުވުމުގެ ބައިވެރިން މިއަދު ހަވީރު ބަނޑޮހަށް ދަނީ

ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ހަވީރު 4 އިން ރޭގަނޑު 10 އަށް ފައި މަގުގައި

ކިޔުންތެރިންގެ އެދުމުގެ މަތިން ހަވީރު ޔޫރޯ ގައިޑް މިއަދު ބާޒާރަށް ނެރެނީ

ހަވީރު ޔޫރޯގައިޑް ނެރުން ހުކުރު ދުވަހު