"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

"ހަވީރު"ގެ އެންޑްރޮއިޑް އެޕް ލޯންޗުކޮށްފި

ޒޯން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މިއަދު ހަވީރު

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ކ. ހުރާގައި، ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ތަރިންގެ ހަވީރެއް

ފާރިސްގެ މެސެޖެއް ލީކުވި ކަމަށް ބުނެ "ހަވީރު"ން ފެތުރި ޚަބަރު ޕީޕީއެމްއިން ދޮގުކޮށްފި

24 ވަނަ ގައުމީ ކަސްރަތު މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

"އެޓޯލް ފުޓްބޯލް ޓޯރނަމެންޓް 2014" މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

ގަތަރު އެއާލައިންގެ ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް މިއަދު ހަވީރު ހިތަދޫގައި