ހަވީރު އޮންލައިނަށް ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1.5 މިލިއަން ހިޓްސް ލިބިއްޖެ

"ހަވީރު" ން ބޭއްވި ފޮޓޯ އަރަތުގެ އިނާމު މިއަދު ހަވާލު ކޮށްފި