ދަރަނި 100 ބިލިއަނުން މަތީގައި އޮއްވައި ގަޕޯ ވިދާޅުވީ ގައުމު ދަރަނިވެރި ނުވާ ކަމަށް

ދައުލަތުގެ ދަރަނި 113 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައި ވަނިކޮށް، ގައުމު އޮތީ ދަރާފަ ނޫން ކަމަށް ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލް ގަފޫރު މޫސާ (ގަޕޯ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ