24 ވަނަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަން ފުލުހުން ހުއްދަ ދީފި – އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

މި ޖުލައި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު މާލެއަށް މީހުން ގެނެސްގެން ބާއްވަން ރާވާފައި މުޒާހަރާ ކުރަން ފުލުހުން ހުއްދަ ދީފި ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ބުނެފިއެވެ.
(ތަފްސީލް އަންނަނީ)
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ