ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވީ ޔުމްނާ ރުޝްދީއާއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްވާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި އެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންނެވި ޔުމްނާ ރުޝްދީ  އަކީ ކުރީގެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔެއް ކަމުގައިވާ ޝައިހު ރުޝްދީއަށް ކާފަ ކިޔާ ކުއްޖެކެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ކުރިން ކައިވެނިބައްލައިވައިގެން އުޅުއްވީ ލައިލާ އަލީ އަބްދުﷲއާ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ