ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ހަފްތާއެއް ތެރޭ ފަށަނީ، ރައީސް ވިދާޅުވީ ކެމްޕޭނަށް ކުރާ ކަމެކޭ ބުންޏަސް ހެޔޮ ކަމަށް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ނާޒިމް

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ހަންނާންގެ ކެމްޕޭން ޖަގަހަތައް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގައި ހުޅުވައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް އެ ރަށުގައި ދަނޑެއް އަޅަން ނިންމައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓުލާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: އޮބްޒާވަރަކަށް ވާން އެކަކުވެސް ކުރިމަތި ނުލި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވާލާނީ ޖެނުއަރީ 20ގައި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން: ރާޝިދުގެ ކެންޑިޑެސީ ވެސް ބަލައިގަނެފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޮޑު ތަނުން އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބު ކުރާނެ: އެމްޑީޕީ