އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާކުރި އެންމެން ކޮރަޕްޝަނުގައި ޝާމިލެއް ނުވޭ!

އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާކުރީ އަސްވާޑު: މޫސަ

އެސްއޯއެފުން ފައިސާ ޖަމާވި އެކައުންޓުތައް ހުރީ ފެންނަން، އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓެއް ނެތް: އަސްވާޑު

އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓުން ފައިސާ ޖަމާ ކުރީ އަސްވާޑު: މޫސަ

އޮޅުވާލައިގެން ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ފައިސާ ފޭރުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު، ހައްލެއް ނެތް!

ފައިސާ ޖަމާކުރީ އަސްވާޑު، އެއީ އެމްޕީ ޔާމީނާއި އަސްވާޑު ޓީވީ ޗެނަލެއް ހަދަން ބޭނުންވެގެން ހިންގި މުއާމަލާތެއް: މޫސަ

އެސްއޯއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާކުރިއިރު ވެސް އެކައުންޓްގައި އެއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުންނާނެ: ޔާމީން

އަދުރޭގެ ދައުވަތު ރައީސް ސޯލިހަށް: ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނެގި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ކިޔައިދޭނަން

އާދިލް ސަލީމުގެ ސުވާލެއް ނިހާނަށް: ދައުލަތުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާނަންތޯ؟

އެކައުންޓުގައި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހުންނާނެ: ޔާމީން