ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ކަންކަން މިނިސްޓަރު މަލީހަށް ކޮށެއް ނުދެވުނު: މެމްބަރު އާޒިމް

ދޮންބަނބުކޭލެއްގައި އަތްލާކަށް އެމްޑީޕީއަކަށް ނުކުރޭ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

އިންޓަރނެޓް އަގު ދަށްކުރަން ވައުދުވީ މިނިސްޓަރ މަލީހު އެއް ނޫން: މެމްބަރު އުޝާމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ. ޒާހިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރަށްރަށުގެ އިހުތިސާސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން: މެމްބަރު ސަލީމް

މެމްބަރު ހުސެއިންގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ވެރިފައިކޮށްފި

މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު ސިއްހީ ފަރުވާއެއްގައި

މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވީ ސަލާމުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް