އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެސްޖީ ހަސަންގެ ނަން، ހަބީބްގެ ދައުރު ހަމަވަނީ

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެސްޖީ ހަސަންގެ ނަން ފޮނުއްވައިފި

ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު ޖޭއެސްސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް އައްޔަންކުރައްވައިފި

ލަންދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު މަރާމާތު ކުރުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކު ނެތް، މެމްބަރު ހޫނުފެނަށް!

މެމްބަރު ސައުދާއި މެމްބަރު ހާރޫން އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްފި

މެމްބަރު ޖާބިރު ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި

ޕްރައިމަރީން ބަލިވެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓު ގެއްލިއްޖެ

އަސުރުމާ ދޯންޏަަށް އެރީ ޕައިރެޓުން, ދޯނި އޮތީ ރާއްޖޭގެ އެސްއީ ޒެޑުން ބޭރުގަ, ކީޕަރ އިމްރާންއާއި މެމްބަރު ޓޮމް ބޭނުންވީ ހާދިސާ ސިޔާސީ ކޮށް, އިންޑިއާ ބޮލަށް “ކަނޑާލަން”!

މަޖިލިސް ދެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ އެދުމަތިވެފައިވާ މެމްބަރު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލުމުން: ސިރާޖު

މަޖިލިސް ތެރޭގައި މާރާމާރީ ހިންގައި މެމްބަރު ޝަހީމްގެ ބޯ ފަޅައިލައިފި