މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ޅ. އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ހުވަދު އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ ތިލަދުންމަތިން ޅ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް!

އަދުގެ މޫސުން: ދެކުނުގެ އެކި ހިސާބަށް ވިއްސާރަކުރާނެ

މޫސުން ގޯސްވެ މާލޭގެ ދެ ގެއެއްގެ ފުރާޅުން ބައެއް އެއްލާލައިފި

ޕޮޒިޓިވް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ލަސްވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމުން: އެޗްޕީއޭ

މޫސުން ގޯސްވެ، ޓީއެމްއޭގެ ދެ ސީޕުލޭން އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ، ޓީއެމްއޭގެ ދެ ސީޕުލޭން އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

އުތުރަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން : ހއ.އިން ބ.އަށް ރީނދޫ ސަމާލު