މޫސުން ގޯސްވެ، ރޭ އެކަނިވެސް ކަނޑުމަތީގެ 7 ހާދިސާ

މިރެއިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެ: މެޓް

މޫސުން ގޯސްވެ، ރޭ ކަނޑުމަތީގެ 7 ހާދިސާ ހިނގި!

މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން ރޭ އެކަނިވެސް ކަނޑުމަތީގެ ހަތް ހާދިސާއެއް

މޫސުން ގޯސްވެ، ދެކުނަށް ރީނދޫ އެލާޓް!

މޫސުން ގޯސްވެ، ކަނޑުމަތީގެ ހަތް ހާދިސާއެއް!

މޫސުން ގޯސް، ގުގުރުން ވެސް އެކަށިގެންވޭ!

މިއަދު މުޅި ރާއްޖެއަށް މޫސުން ގޯސްވެ ކަނޑުތައްވެސް ގަދަވާނެ

ކުރިއަށް އޮތީ މޫސުން ގޯސް ތިން ދުވަސް

މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފި