މޫސުން ގޯސްވެ، ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބަލާ ސާވޭ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް ލަސްކޮށްފި

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ، ރީނދޫ ސަމާލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮއްފި

މޫސުން ގޯސް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ރީނދޫ ސަމާލު

މޫސުން ގޯސްވުމުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް

މޫސުން ގޯސް، ބޮޑު ބަޔަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް

މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް މޫސުން ގޯސް، ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އަންގާރަ ދުވަހު: މެޓް

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ދުވަހަށް މޫސުން ގޯސް

މޫސުން ގޯސް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ވައިޓް އެލާޓް