އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބިފައެއް ނުވޭ: އަބްދުﷲ ދީދީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެއް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ލިބިފައެއް ނުވޭ: އަބްދުﷲ ދީދީ

ރާއްޖެ ވަށައި ފުޅައް އަޅައިގެން ފިލާ ތިބި ދުވަސް މާޒީ ވެއްޖެ: އަބްދުﷲ ޝާހިދު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ކުށަަށް މާފު ނުލިބޭގޮތަށް ހެދުމަށް މެންބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ގޮވާލައްވައިފި

ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުވަހަކީ ސިޔާދަތު ކަށަވަރުވި ދުވަސް - ޑރ.އަބްދުﷲ ދީދީ

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ހަމަޖައްސައިފި