ގްރޭޓާ މާލޭ ގްރިޑް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތް މިއަދު، ހަވީރު ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ހަފްތާ ބަންދުގައި ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

ކުރިއަށް އޮތް ދެދުވަހުވެސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވޭ: ސްޓެލްކޯ

ގްރޭޓާ މާލޭ ގްރިޑްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހުވެސް، ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

ހަކަތައިގެ ބޮޑު މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމެންދެން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއަދުވެސް މާލެއާއި ހުޅުމާލޭން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ

މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނީ ގްރޭޓަރ މާލެ ގްރިޑްގެ މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް: ސްޓެލްކޯ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ، ކަރަންޓު އަލުން ދިނުމަށް ގަޑިއެއްހާއިރު ނަގާނެ

މުޅި މާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ: ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރަމުން

މާލެއަށް ކަރަންޓު ލިބެން ފަށައިފި، އެއްކޮށް ލިބެން ގަޑިއެއްހާއިރު ވާނެ