ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ހޯދާ މީހުންނަށް 50،000ރ.

މާލޭ ގެއެއްގެ ތަޅުން ދަށުން 42 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާ، މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މޮޅެއް ހޯދާ ބަޔާން އިން ލީޑުފުޅާކުރިއިރު ލެވަންޑޮސްކީ އަށް ރެކޯޑެއް

އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯދާ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓަށް ހެދުން ބޭނުންތެރި: ރައީސް ނަޝީދު

ގިނަ ވޯޓް ހޯދާ ކެންޑިޑޭޓަކީ މޮޅުވާ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން ބޭނުންތެރި: ނަޝީދު

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާ ސްކީމްތަކަށް ސަމާލުވާން މަރުކަޒީ ބޭންކުން އެދިއްޖެ

ފައްޔާޒުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް؛ ދުޅަހެޔޮ ކެމްޕެއިނަކުން ކާމިޔާބު ހޯދާ

"އައްޑޫ ތަރައްގީ" ބޭނުންކުރަނީ ވޯޓު ހޯދާ ހަަތިޔާރަކަށް!

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހޯދާ ހެކި ބޭނުންކުރެވޭނެ އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި

ބަދަލަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދާ ޓާޓާއިން އިންވެސްޓްކުރަނީ 36 މިލިއަން ޑޮލަރު