އަހަރު ދުވަހުން ހުރިހާ ބިދޭސީން ހޯދާ ފިންގަޕްރިންޓް ނަގަނީ

މާލޭގައި ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމަށް ޑިމޮކްރަޓްސް އިން ގޮވާލައިފި

ރަމަޟާން މަސް ދާދި ކައިރިވީ! ހިފާ ރޯދަ ނަގާނުލައި ސުވަރުގެއިން ގަނޑުވަރު ހޯދާ މީހަކަށްވާން މިހާރުންސުރެ ތައްޔާރުވޭ!

ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކުން އުނގޫފާރާއި އެހެން ރަށްތައް ގުޅާލެވުމުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ޢަދަދު އިތުރުވާނެ: ނައިބު ރައީސް ފީނަން ގޮސްއުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ ރައީސް ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެއްޖެ: ރޮޒ

ޒަވާޖީ ޙަޔާތެއްގަ އުޅެމުން ސިއްރު ލޯބިވެރިން ހޯދާ މީހުންނަށް ލަނޑުލިބުނީމާ ލަނޑުދިން މީހާ ކުށްވެރިކުރުމެއް ނެތް!

ޒަމީރު 3 މަސްތެރޭ 40 ގައުމަކަށް ދަތުރުކޮށް, ދަތުރުތަކަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި, ދަތުރުތަކުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހޯދާ ދެވިފައެއް ނެތް!

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ފައިސާ ހޯދުނު ގޮތަކުން ހޯދަން އެސްއޯއީ ތަކަށް މުއިއްޒު އަންގައިފި. ހޯދާ ފައިސާގެ %20 އެމްޑީއަށް، %80 ރަމީޒް އަތަށް.

ރާއްޖޭގެ ސްކައުޓުން ހޯދާ ކާމިޔާބީ ސަރުކާރުން ބަލައިގަނޭ: ނައިބު ރައީސް

ހޯދާ ކަމަށް އިއުލާނު ކުރުމުން ހަތް ދުވަސް ފަހުން ގެއަށް

މަސްތުވާތަކެތިން ސަލަމާތްވުމަށް 1253 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ: ހޯމް މިނިސްޓްރީ