މިއަދު ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ދާއިމީ ބަލިތަކަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހަކު ހިމެނޭ

ބިލިއަނަރުންގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ހޯދާ ރޮނާލްޑޯ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ޕޮސިޓިވްވީ 12 މީހުން، އޭގެން ފަސް މީހުންނަކީ ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން

ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ހާއްސަ ކޯވިޑް ކެއަރ-19 ސިސްޓަމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

މީހުނަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަށް ހޯދާ ބޭޒާރު ކުރުމަކީ ހުދު ތިބާއަށް ކުރެވޭ ބޮޑު ފާފައެއް

މީހުނަށް ކުރެވިފައިވާ ފާފަތަށް ހޯދާ ބޭޒާރު ކުރުމަކީ ހުދު ތިބާއަށް ކުރެވޭ ބޮޑު ފާފައެއް

އެޑިސަންސް ޑިޒީޒަށް ފަރުވާ ހޯދާ ކަމަށް ސުޝްމިތާ ބުނެފި

ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުން ހޯދާ، އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކޮމެޓީ ރިޕޯޓު ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ހޯދާ އެޕުން ފަޅާއެރީ ބޭވަފާތެރިން!

ކޮވިޑް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ