"ހެނދުނު ފުރައްސާރަކޮށް ހަވީރު ފިރުމާ ސިޔާސަތެއް އޮވެގެން ނުވާނެ"

އިންޑިއާ، ޗައިނާ ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓާނީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަކޮށް ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަކަށް ނޫން

އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއާއެކު ވެސް ދެމިހުންނާނީ ހެނދުނު ފުރައްސާރަކޮށް ހަވީރު ފިރުމާ ގޮތަކަށް ނޫން: ރައީސް

މާލޭ މީހުންނަށް ދޭ ގޯތީގެ ބިން ކަނޑާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިއަދު ހަވީރު

ޑރ. މުއިއްޒު މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންޑިއާއިން މިއަދު ހަވީރު ހަނދަށް ޖައްސަނީ، ދެން އޮތީ އިރު!

އައްޑޫ ފޭދޫ ސްކޫލަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާގައި ބާއްވާ “ރަން 50” މިއަދު ހަވީރު ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ގޯލްޑެން ޖުބުލީ ފާހަގަކުރުމަށް ‘ރަން50’ ގެނަމުގައި ދުވުމެއް ބާއްވަނީ ފޭދޫ ސްކޫލުގައި ކެންޓީނު ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރަންސްގެ ފަޚުރުވެރި 2

"ރަން ފޯ ހިއުމާނިޓީ" މިއަދު ހަވީރު އައްޑޫގައި ކުރިއަށްގެންދަނީ

ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ބިން ކެނޑުން މިއަދު ހަވީރު

ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބޭ މީހުންގެ ބިން ކެނޑުން މާދަމާ ހަވީރު