ނިއުނޯމަލް: ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރު ގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ

ހޯމައިން ފެށިގެން ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރު

ހަވީރު ހައެއްގެ ފަހުން އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން މަނާ

އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ހަވީރު ހަޔަކަށް، އޭގެ ފަހުން ޑެލިވަރީ ވެސް ނުކުރެވޭ

ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު މަސްމާރުކޭޓް ބަންދުވާނެ! 4 ގެ ފަހުން ދޯނި ފަހަރަކުންވެސް މަހެއް ނުގަނެވޭނެ!

ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން މަނާކޮށްފައި އޮތްއޮތުން އުވާލައިފި

މީދޫ ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޞަލާހުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ޝައިޚް އިލްޔާސްގެ ދަރުހެއް މިއަދު ހަވީރު

ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނާއި ހަވީރު މާލެ ސިޓީ ފޮގް ކުރަނީ

ޑރ. ޝަހީމުގެ ވަރަށް ޚާއްޞަ ދަރުސެއް މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލައް ޓައިމްސް އިން ގެނެސްދެނީ!

ހަވީރު 5:00 އިން ރޭގަނޑު 12:00 އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން ރ. މީދޫ ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި