އެސްޕީ ބާލަސުބްރަމާނިޔަމް މަރުވެއްޖެ

ޗެންނާއި ހޮސްޕިޓަލުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް މަޤުބޫލު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެސްޕީ ބާލަސުބްރަމާނިޔަމް (އެސްޕީބީ) މިއަދު މަރުވެއްޖެއެވެ. އޭނާއަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެމްޖީއެމް ހެލްތުކެއަރ ގައި އެޑްމިޓުކުރީ އޯގަސްޓް 05 ގައެވެ.
އެސްޕީ ބާލަސުބްރަމާނިޔަމް ނިޔާވުމުން އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ އެކަން ސިފަކުރަނީ އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ފަގީރުކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.
އުމުރުން 74 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާގެ ލަވަކިޔުމުގެ ކެރިއަރުގައި ހޭދަކުރި 55 އަހަރުގައި އޭނާވަނީ 40،000 ވަރަކަށް ލަވަ ކިޔާފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ