ހަތަރު މޭޔަރުކަމާ އެކު 1،000 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކުރާނަން: ރައީސް ނަޝީދު

ކުރިޔަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމާއި އެހެން ދާއިރާތަކުން 1،000 ގޮނޑި އެމްޑީޕީ ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ރައީސް ނަޝީދު އެފަދައިން ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ގޮތުން އއ. ރަސްދޫއަށް ފުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭ ބަނދަރުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވި ރަށްވެހި ފަތިސް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބު ކުރެވެނީ އެ ޕާޓީން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފުޅާ ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުން ސާފުވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން މި އިންތިހާބު ބޮޑުތަނުން ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމަށެވެ."މި އިންތިހާބުގައި 1،500 އެއްހާ ގޮނޑިއަށް އެބަ ކުރިމަތިލަން. އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަށަވަރު އޭގެ ތެރެއިން 1،000 ގޮނޑި ނަގާނަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޔަގީނުން ވެސް ކާމިޔާބުކުރާނެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޓީތަކުގެ މޭޔަރުކަމެވެ."އައްޑު އިން ފެށިގެން އައިސް، ކުޅުދުއްފުއްޓަށް، ފުވަމުލަކާއި މާލެ މި ހަތަރު ސިޓީގެ މޭޔަރުކަން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޑީޕީން ފަސޭހަކަމާ އެކު ބޮޑުތަނުން ނަގާނަން،" ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.މީގެ އިތުރުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން އަދި ސަޕޯޓަރުން ފޯކަސް ގެއްލުވާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ވިސްނުމާއި މިސްރާބު ގެއްލިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި އިންތިހާބު ނިންމާނީ ކާމިޔާބުކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.އެމްޑީޕީގެ 'ރަށްވެހިފަތިސް އަލިވިލުން' ޖަލްސާ އޮންނާނީ މިރޭ، ރަސްދޫ ފަޅު ތެރޭގަ އެވެ.އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ އިންތިޚާބަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން އޮތް އިންތިޚާބެކެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އިންތިޚާބު ފަސްކުރަންޖެހި، އާ އިންތިޚާބާ ހަމަޔަށް ވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ދައުރު ދަންމާލައިފަ އެވެ.ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނީ ޖުމްލަ 3934 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 2264 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 1670 ކެނޑިޑޭޓުންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ