ސްކޫލް ނިންމާފައި ނުކުންނަ ކޮންމެ ކުއްޖަކު ސިފައިން ގޭގައި ދޮޅު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރަން ޖެހޭނެ: އުމަރު

އޭނާގެ ވެރިކަމެއްގައި މުރާލި ޒުވާން ޖީލެއް އުދެއްދުމަށް ސްކޫލް ނިންމުމަށްފަހު ކޮންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ސިފައިން ގޭގައި ދޮޅު އަހަރު ހިދުމަތް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވައި އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
އިތުރު ތަފުސީލު އަންނަނީ …
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ