މަޖިލިސް އިންތިހާބު 2024: 93 ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސް ބާއްވަން ޕީއެސްއެމުން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ 93 ދާއިރާގެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބަހުސެއް ބާއްވަން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމުން ނިންމައިފިއެވެ.
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 93 ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ