ކަނޑޫދޫއާއި ވަންދޫގައި މިސްކިތެއް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ތ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގައި މިސްކިތް އަޅަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.
އެގޮތުން ތ. ކަނޑޫދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތް ޙަވާލުކޮށްފައި ވަނީ މިމްސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. ޖުމްލަ 300 މީހުންގެ އެ މިސްކިތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 11.3 މިލިއަން ރުފިޔާށެވެ.
ތ. ވަންދޫގައި އިމާރާތްކުރާ މިސްކިތުގެ ޙަވާލުކުރީ އެލްއެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. އެއީ ވެސް 300 މީހުންހެ ޖާގައިގެ މިސްކިތެކެވެ. އަދި މިސްކިތަށް ހަރަދުވާނީ 9.8 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.
ދެ މިސްކިތް ވެސް މަސައްކަތް ފަށާތާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ