އަލްހާން ފަހުމީއާއި ޝައިނީ އެއް ދާއިރާއަކަށް ކުރިމަތިލަނީ

ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ އާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަލްހާން ފަހުމީ، ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމައިފިއެވެ.
މިގޮތުން ޝައިނީ މިއަދު ވަނީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމަވައި ކެމްޕެއިން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އޭނާ އެ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ޝައިނީއަށް ދީފައެވެ.
އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ އަވަސްއަށް މިއަދު ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވަން ނިންމި ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ދާއިރާއަކީ އޭނާ އުޅެ ބޮޑުވި ދާއިރާއަށް ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ