ޑައިވިންއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އދ. މަންދޫ ކައިރިން ޑައިވިންއަށް ފޭބި ފަތުރުވެރިއަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އެބަދެއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ އެ ފަތުރުވެރިޔާ ޑައިވިންއަށް ދިޔައީ މަންދޫ ކައިރީ އޮތް ފަރަކަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ޑައިވިންއަށް ދިޔައީ "ގޮމަ" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު 2:30 ހާއިރު އޭނައާ އެކު އިތުރު ފަތުރުވެރިންތަކެއް ވެސް ޑައިވިންއަށް ފޭބި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ގެއްލުނީ އެމީހާ އެކަނި ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުންޏެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓްގާޑުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ