ފަލަސްތީނަށްދޭ މެޑިކަލް ސާމާނު ހިފައިގެން އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ ދެވަނަ ބޯޓެއް އިސްރާއީލުގައި ޖައްސައިފި

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އަނެއްކާވެސް އިސްރާއީލުގައި ޖައްސައިފިއެވެ.
މިއީ، އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް، މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލަށް ސީދާ ދަތުރުކުރި ދެވަނަ ފަހަރެވެ.
ޔޫއޭއީގެ ބޯޓު ދިޔައީ، ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސާމާނު ހިފައިގެންކަމަށް މީޑިއާއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ.
މިދިޔަ މެއިމަހުގެ ތެރޭގައިވެސް އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް އިސްރާއީލަށް ގޮސްފައި ވެއެވެ. އެފަހަރުވެސް ދިޔައީ ފަލަސްތީނަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ސާމާނު ހިފައިގެންނެވެ.
އެކަމަކު، އަންގާރަ ދުވަހަކީ އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ ރަސްމީ ލޯގޯޖެހި ބޯޓެއް އިސްރާއީލަށް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށް މެދުއިރުމަތީގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނެއެވެ.
އަރަބި-އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން އުރުދުންއާއި، މިސްރު ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް ގައުމަކާއި އިސްރާއީލާ ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯވެއެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް، ގަލްފްގައި ހިމެނޭ އަރަބި ބައެއް ގައުމުތަކުން މިފަހުން އިސްރާއީލާ ގާތް ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާފައި ވެއެވެ. އެއީ، ގަލްފްގައި ހިމެނޭ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންނެވެ.
އިއްތިހާދު އެއަރވޭޒްގެ ބޯޓެއް އަންގާރަދުވަހު އިސްރާއީލަށް ދިޔަކަން އިސްރާއީލުގެ ޚާރިޖިއްޔާއިންވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.
ފަލަސްތީނު ބޮޑުވަޒީރު މުހަންމަދު ޝްތައްޔާ ވިދާޅުވީ، ޔޫއޭއީން މެޑިކަލް ސާމާނުގެ އެހީ ހިފައިގެން މަތިންދާ ބޯޓެއް އަންނަކަން ފަލަސްތީނު ސަރުކާރަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ.
ރާމަﷲ ގައި ތިބޭ ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޝްތައްޔާ ވިދާޅުވީ، އެހީ ހިފައިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓެއް އައި ވާހަކައިން ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ހައިރާންކަން ކަމަށާއި، އެބޯޓު އަންނަކަން ޔޫއޭއީން ފަލަސްތީނު ސަރުކާރަށް އަންގާފައި ނުވާކަމަށެވެ.
އެހެން ނަމަވެސް، ފަލަސްތީނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ، މެޑިކަލް އެހީ ފޮނުވި ކަމަށްޓަކައި ޔޫއޭއީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމުގައި ފަލަސްތީނު ސަރުކަރާ މުއާމަލާތް ކުރެއްވިނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ