ގައުމީ ލީގަކާއެކު ފުޓްސަލްގެ މިސްރާބު އިންގިލާބީ ބަދަލާ ދިމާލަށް!

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފުޓްސެލްގެ ގައުމީ ލީގެއް ބާއްވަން ނިންމައި މި ކުޅިވަރުގެ މިސްރާބު އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލަކާއި ދިމާލަށް އަމާޒު ހިފައިފިއެވެ.
ފުޓްސެލްގެ ގައުމީ ލީގެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއެކު ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ބޭއްވެވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.
މިކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ، ފޯރިގަދަވަމުން އަންނަ ފުޓްސަލްގެ ގައުމީ ލީގެއް ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާކަމަށެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ