ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާއަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފިއެވެ.
މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މުސްތަފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު އޭނާގެ ހާލު މިވަގުތު ސާފުވާގޮތެއް ނުވެއެވެ.
މުސްތަފާ އަކީ ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި ގޮނޑި ގެއްލުވާލި 12 މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެމްބަރެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ