ކުރީގެ މެމްބަރު މުސްތަފާ އަށް ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.
"ސަން" އޮންލައިނުން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހި ހާލު ދެރަވެގެން މުސްތަފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ އިއްޔެ ކަމަށާއި އޭނާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަމަށެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ