ކަށު ނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހަދާއިރު ދުރުމިން ބަހައްޓަން އަންގައިފި

މިދުވަސްވަރު ކަށުނަމާދުގެ ޖަމާއަތް ހަދާއިރު ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި ހުސް ޖާގަ ބެހެއްޓުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ