އިތުރު ފަރުވާއަށް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ލ. ގަމުން ބަލި މީހަކު ގެނެސްފި

އިތުރު ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ލ. ގަމުން ބަލި މީހަކު މާލެ ގެނެސްފިއެވެ.
ލ.ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 63 އަހަރުގެ ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 5:00ހާއިރު އެވެ.
އެ މީހާއަށް މިހާރު އަންނަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުންނެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ