ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާ ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާ ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރ. އަތޮޅުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެމ ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.
އިސްމާއިލް ޒަކަރިއްޔާގެ ދަރިކަލުން އަދި އެމްއެންޑީއެފްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވައިފަ އެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ބަލީގެ 33 ވަނަ މަރެވެ.
އިތުރު ތަފްސީލު އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ