ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލައިފި

ތ. ގުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި އެވެ.
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ އޮކްޓޯބަރު 1، 2019ގަ އެވެ. މިއީ 46.01 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ