ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެއެވެ.
ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ހުޅުމާލެއިން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައި ކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ސްޓެލްކޯއިން ހާމަކުރެއެވެ. އަދި ދިމާވާނެ ދަތިތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ