އަދީބުގެ ޖަލު ހުކުމް ވެސް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ: މެމްބަރު ޔާމީން

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ޖަލު ހުކުމުތައް ވެސް ރިވިއުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމްޓީޑީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
އެމްޓީޑީން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެކެއް ފެބްރުއަރީގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމުގައި ބަންދުން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ބޭފުޅުންގެ ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި އަދީބުގެ ނަންފުޅު ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ