ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު މެންދުރު 14:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެކަމަށް ފެނަކައިން ބުނެފިއެވެ. 
 
މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ އަލަށް ގެނައި ޖަނަރޭޓަރުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށެވެ. 
 
ކަރަންޓު ކަނޑާލެވޭ ވަގުތު ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ފެނަކައިން މައާފަށް އެދެއެވެ. ފޮޓޯ:  އާތިފް  ރަޝީދު
 
 
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ