ޔާސިރު ޔަހްޔާ ނިޔާވެއްޖެ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި ސީރިއަސް ހާލުގައި އޮތް ޔަމަނުގެ ޔާސިރު ޔަހްޔާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.ޔާސިރު ނިޔާވިއިރު ޔާސިރުގެ އާއިލާއިން ދިޔައީ ޔާސިރު ގެއަށް ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.ޔާސިރުގެ ދިވެހި އަންބަކާއި ދަރިއަކު ހުރެއެވެ.ތަފްސީލު އަންނަނީ
މިލިޔުން ކިޔާލުމުން
0 %
އުފާވި
100 %
ދެރަވި
0 %
ރުޅިއައި
0 %
މައުލޫމާތު މުއްސަނދިވި
ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު
ފޮނުވާ
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ