ވެންޓިލޭޓަރުތަކަށް ދެއްކި ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް

ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގަތުމަށް ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އާބިޓްރޭޝަނަށް ދާން ނިންމައިފި އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ