އިމްރާން ގޮވާލެއްވީ ނަޝީދު އިސްލާހުވާން

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާވުމާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިހާރު "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި ވަކި ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާން އިސްލާހުވާން ނުސީދާކޮށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.
ހޯމް މިނިސްޓަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ނަޝީދަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ އެއްގޮތަކުން ނުވިއްޔާ އަނެއް ގޮތަކުން ކަނޑައެޅިގެން އިސްލާމް ދީނާ ހިލާފު ފިކުރުތައް ރާއްޖޭގައި ދިރުވަން ކަމަށެވެ.
Ehgothakun nuviyya anehgothakunves kandaelhigen islaam dheena dhekolhu fikuruthakeh miraajjeygai dhiruvan dhivehirayyithun jaaga nudheynekan engi,islaahuve heyogothah badhaluvaavi vaguthu adhives nujehey heyyeve.
— Imran Abdulla (@ShimranAb) January 30, 2023
"…އެކަމަށް ދިވެހި ރައްޔިތުން ޖާގަ ނުދޭނެކަން އެނގި، އިސްލާހުވެ ހެޔޮ ގޮތަށް ބަދަލުވާންވީ ވަގުތު އަދިވެސް ނުޖެހެނީތޯ؟" މި އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ.
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރައިމަރީގައި ރައީސް ސޯލިހާ ވާދަކުރައްވައި ނަޝީދު ބަލިވެވަޑައިގަތީ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލި ގަބޫލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހެއްދެވުމަށް ފަހު، އިއްޔެ ނަޝީދު ވަނީ ބަލި ގަބޫލުރައްވައިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ވަނީ "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" ގެ ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ވަކި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.
ނަމަވެސް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވަނީ އެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ އަސާސީ ގަވާއިދު ވެސް ތަން ނުދޭތީ އެފަދަ ހަރަކާތަކެއް ހިންގެވުމާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދާން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ