މިއަހަރުގެ ގައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތް ފަސްކޮށްފި

ގައުމީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ލީގު: ފިރިހެން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކުޅުން ފަށައިފި

ގައުމީ އެތުލީޓުންނަށް ހަފްތާއަކު 3 ތިން ދުވަހު ތެރަޕީ ނެގޭނެ ގޮތް ހަދައިފި

ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީއަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތައް ތަމްސީލުކުރާނެ ޖަމިއްޔާއެއް ހޯދަނީ

އިސްލާމީ މުހިއްމު މުނާސަބަތުތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ގައުމީ ކެމްޕޭނެއް

އިސްލާމީ މުނާސަބާތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާހަގަ ކުރަނީ

ފަރަގު އުވާލުމަށްފަހު 2025 ގައި ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަނީ

ގައުމީ ވޮލީގެ ޗެމްޕިއަނަކީ ސިފައިން

އާބަންކޯ ބަލިކޮށް ގައުމީ މުބާރާތުގެ ތަށި ސިފައިންނަށް