ސިޔާސީ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ ނިޔަތް ނޫން އިތުރު ނިޔަތެއް އިމްރާންގެ ނެތް: މެމްބަރު ރާޢީ

ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވިޔަސް ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން ހުންނާނެ: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ލަންކާގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ނުދިޔައީ ރައީސް އެޅުއްވި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން: މެމްބަރު ރާޢީ

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ ވީޑިއޯގައި ފެންނަނީ މެމްބަރު ސަލީމެއް ނޫން: ނަސީރު

މެމްބަރު ސައުދު އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުން ހިލޭ ގޯތި ދޫކުރުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: މެމްބަރު ސިރާޖް

މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހީމަށް ފިޔަވަޅުއަޅަން އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީއަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނުވޭ

ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގައި 10 މިލިއަން ހޯދަން މެމްބަރު ސަލީމް "ދިޔަރެސް"އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ފަނޑިޔާރުން ބިރު ނުގަންނަވާ، ޖޭއެސްސީގެ ވަގުތު މިދަނީ ހަމަވަމުން: މެމްބަރު ތާރިގް

މަޖިލީހުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދުމުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވަނީ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު: މެމްބަރު އާޒިމް