އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ ޒާހިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޑރ. ޒާހިރު އައްޔަން ކުރައްވައިފި

ރަށްރަށުގެ އިހުތިސާސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން: މެމްބަރު ސަލީމް

މެމްބަރު ހުސެއިންގެ ޓިކްޓޮކް އެކައުންޓް ވެރިފައިކޮށްފި

މެމްބަރު ހުސައިން ވަހީދު ސިއްހީ ފަރުވާއެއްގައި

މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުންނެވީ ސަލާމުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް އާއި މުފީދު ހިމެނޭގޮތުން 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުރީގެ މެމްބަރު ރުކުމާގެ ތާއީދު ޑރ.މުއިއްޒަށް

މަޝްހޫރު ކަޕޫރު އާއިލާގެ މެމްބަރު ރަޖީވް ކަޕޫރު މަރުވެއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ނެރުމުގައި މެމްބަރު ޝިޔާމަށް އަނިޔާ ލިބުނު މައްސަލަ އިމްތިޔާޒު ކޮމެޓީން ބަލަން ފަށައިފި