ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެއްގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް

ހައްޔަރުކޮށްގެން އަބްދުﷲ ހަމީދު ހާޒިރުކޮށްދޭން ފުލުހުނަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި

އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ހަމީދު ޖޭއެސްސީ އަށް ހަމަޖައްސައިފި

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސިފައިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަބްދުﷲ ގާޒީ މިނިވަންކުރުމަށް ނާއިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް : އަބްދުﷲ ގާޒީ ހުންނެވި ތަނަކާއި އޭނާގެ ހާލަކީ ކޮބައިކަން އަންގަވައިދެއްވާ!

އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ގޮވާލައްވައިފި.

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު މިރޭ ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޝެއީހް އިމްރާނާއި މަދަނީ އިއްތިހާދުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ