ލަންކާއަށް ކަރަންޓް ދީފި، އދ. އިން 47 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓް ބިލުން ޖޫރިމަނާ މައާފުކޮށްދޭ އުސޫލެއް ހަދަނީ

އެގާރަ ގަޑި އިރަށް ފަހު ދުވާފަރަށް ކަރަންޓް ދީފި

ދުވާފަރުން ކަރަންޓް ކެނޑޭތާ ހަފުތާއްހާ ދުވަސް!

މަޑުއްވަރީގައި ކަރަންޓް ނެތި 5 ގަޑިއިރު، އަދިވެސް ބޮޑުބައެއް އަނދިރީގައި

މުޅި ދުނިޔެއިން ކަރަންޓް ކެނޑުނަސް ތިބާގެ އަލިކަން ނިއްވައި ނުލެވޭނެ މީހަކަށްވާށެވެ!

މިއަދު ކަރަންޓް ކެނޑުނު މައްސަލަ ހައްލުކޮށް އެއްކޮށް ކަރަންޓް ދީފި

ތުޅާދޫގެ ކަރަންޓް ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓެއް

ސްރީލަންކާއިން މިއަދުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު 13 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ: މިފަހަރުވެސް ރޯދަމަހު ކަރަންޓް ފީ ހިލޭ