އިންޓަރކަނެކްޝަން މެދުވެރިކޮށް ސްޓެލްކޯއިން ހުޅުލެއަށް ކަރަންޓް ދޭން ފަށައިފި

ކަރަންޓް ނެތި ދޮޅުގަޑިއިރު، ކަރަންޓް ދިނުމަށް އަދި 45 މިނެޓް ހޭދަވާނެ

ކަރަންޓު ކެނޑުނު ހިޔާ ފްލެޓްތަކަށް އަލުން ކަރަންޓް ދީފި

ކޭބަލަކަށް ގެއްލުންވެ، ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ކަރަންޓް ދީފި

އިރުގެ އަލިން އުފެއްދި ކަރަންޓް މުޅި ރަށަށް ދިން ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ކުރިނބީ

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މިއަދު 10:00އިން 11:30އަށް ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ

ރުޤްޔާކުރަންވެސް ގައިގަ އަތްލިއަނުދޭތި! ރުޤުޔާ ކުރުމަކީ އަތުން ކަރަންޓް ޝޮކެއް ފޮނުވާލައިގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން!

އަފްޣާނަށް ތަޖިކިސްތާނުން ކަރަންޓް ވިއްކަނީ