އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުން ސަމާލުކަން އިތުރުކުރަން ޖެހިފަ!

ބިލިއަނުން ހޭދަކޮށް، ހިޔާލު ހޯދަނީ ރައްޔިތުން ހަނާވުމުން: އިދިކޮޅު

ބިލިއަނުން ހޭދަކޮށް، ހިޔާލު ހޯދަނީ ރައްޔިތުން ހަނާވުމުން: އިދިކޮޅު

"ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުވެގެނެއް ނޫން"

ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ރައްޔިތުން ވޯޓު ދިނީ ޖުޑިޝަރީ މިނިވަން ކުރުމުގެ ވައުދު ތަންފީޒު ކުރުމަށް: ޑީއާރުޕީ

އެދުނު ހުރިހާ ބާރެއް ރައްޔިތުން އަރުވާފަ: ދިޔާނާ ސައީދު

ކޯވިޑާއި ގުޅިގެން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާއި މެދު ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

އިންޑިއާ ރައްޔިތުން ޗުއްޓީގައި އަންނަން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ

އައު ޕާލަމެންޓެއް އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތުން މިއަދު ވޯޓްލާން ފަށައިފި