ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ސައުދީ ރައްޔިތުން ލަންކާ ދޫކޮށް ދިއުމަށް ސައުދީ އެމްބަސީން އެދެފި

18 ވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލިސްގެ 94 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިންމި

ރޯދަ އަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ޕްރޮގުރާމެއް ފަށަނީ

އެމެރިކާއާއި އިޒްރޭލުގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ގައުމަށް ދިއުމަށް އަންގައިފި، އެހެން ގައުމުތަކުން ލަންކާއަށް ނުދާން ލަފާދެނީ

އިންތިހާބުތަކުން ބަލިވީ ރައްޔިތުން ވޯޓު ނުދީގެނެއް ނޫން: އަދުރޭ

މިސްރުގެ ރައީސް ގިނަ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ރައްޔިތުން ރުހުން ދީފި

އަތުބަރާގެ ރައްޔިތުން ޚަރްތޫމް މުޒާހަރާއަށް!

ހިތާދޫ ރައްޔިތުން އެންމެ ކަންބޮޑުވަނީ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްވެފައި ނެތުމުން: ކައުސިލް

ދެމި ހުންނާނީ ރައްޔިތުން ހޮވި ގޮތުގައި: އެމްޕީ ހުސެއިން

ފޮނަދޫގެ މަގުތަކުގައި ހުރި ޖަންގްޝަންތަކުން ނަޖިސް ނިކުންނާތީ، ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވެފައި