ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ކާފިއު ހިންގަނީ

އައްޑޫގައި ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ކާފިއު ހިންގަނީ

ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް19: ކާފިއު ގަޑި ހަވީރު 4:00އަށް އަވަސްކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހަވީރު 4 އިން ފަތިހު 4 އަށް، ހަފްތާއަކަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

ހަވީރު 4 އިން ފެށިގެން މާލޭގައި ކާފިއު ހިންގައި، އިތުރު ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަަޅަނީ

މާލެ ސަރަޙައްދުގެ ކާފިއު ގަޑި ހަވީރު 4:00އަށް އިތުރުކޮށްފި

ހަވީރު ހަތަރަކުން ފެށިގެން ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި