ރައީސް ބާއްވަވާ ނޫސްކޮންފަރެންސް މިއަދު ހަވީރު 16:30ގައި

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހަވީރު 4:30 ގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

ރައީސް ސޯލިހު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން މިއަދު ހަވީރު!

ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 16:00 އިން 17:00 އަށް މުޅި ރަށުން ކަރަންޓު ކަނޑާލަނީ

ނިއުނޯމަލް: ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރު ގަޑީގައި ބޭރަށް ނިކުމެވޭނެ

ހޯމައިން ފެށިގެން ހުއްދަ ނުނަގައި ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ، ކުޑަކުދިންނަށް ހަވީރު

ހަވީރު ހައެއްގެ ފަހުން އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން މަނާ

އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓޭނީ ހަވީރު ހަޔަކަށް، އޭގެ ފަހުން ޑެލިވަރީ ވެސް ނުކުރެވޭ

ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު މަސްމާރުކޭޓް ބަންދުވާނެ! 4 ގެ ފަހުން ދޯނި ފަހަރަކުންވެސް މަހެއް ނުގަނެވޭނެ!