ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ޕީއެންސީ ޓިކެޓް ކުރީގެ މެމްބަރު ފަޒާދަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓް ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ފަޒާދަށް ލިބިއްޖެއެވެ.
އޭނާއަށް ޓިކެޓް ކަށަވަރުވީ އެ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ދެން ވާދަކުރި ގާނޫނީ ވަކީލު އަޝްރަފް އަލީ އާއި އަބްދުﷲ ޝައްފާފްގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމުމުންނެވެ. އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމީ ޕާޓީއަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ހިދުމަތް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ.
އެހެންކަމުން އިތުރު މީހަކު އެ ދާއިރާގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ފަޒާދަށް ޓިކެޓް ލިބޭނެ އެވެ.
ފަޒާދަކީ މީގެކުރިން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަން ވެެސް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި އުފެދުނު ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ޕާޓީން ވަކިވި މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ.
އެ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގައި ފަޒާދުގެ ކޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން 2018 ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ތާއީދުކުރެއްވީ އޭރުގެ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށެވެ.
ޖުމްލަ 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ކެންޑިޑެސީ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމައި ޕީއެންސީން ވަނީ އެ މީހުންނަށް އެކަން އަންގާފަ އެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ