އެއްވުން ނުފެށެނީސް 200 އެއްހާ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި: އަދުރޭ

އިދިކޮޅުން ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީން މިއަދު މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ މުޒާހަރާ ފެށުމުގެ ކުރިން 200 އެއްހާ މީހުން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި، ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ތަފްސީލް އަންނަނީ....
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ