ހައްދުންމައްޗާއި ހުވަދު އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސް

ލ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ގދ. އަތޮޅަށް މޫސުން ގޯސްކަމަށް ލަފާކޮށް ހުދު ސަމާލު ނެރެފިއެވެ.
މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ ލ،ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށެވެ.
ލަފާކޮށްފައިވަނީ ގުގުރުމާއެކު ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައިގަދަވުން އެކަށީގެންވާކަމަށެވެ.
މި ސަމާލު ނެރެފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރ 12:15 އިން ފަތިހު 04:00 އާއި ދެމެދުގެ ވަގުތަށެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ