އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައި ޒުވާނާ ރޭގެ ވަގުތެއްގައި މަރުވެއްޖެއެވެ. ތަފްސީލް އަންނަނީ...
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ