ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުނު ލޫން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބެލޫންއެއް އަލިފުށި ބަޔަކު ހޯދާ ނަގައިދީފި

މި ބެލޫން ވެއްޓެމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، މިއަދުގެ ހެނދުނު 9:30 ހާއިރުއެވެ. ބެލޫން ވެއްޓިފައިވަނީ، ށ.އަތޮޅު ކިރިސް ފަރާއި ދިމާލު ހުޅަނގުން 6 މޭލު ބޭރުން ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ގޫގުލް ލޫން ޕްރޮޖެކްޓަކީ، ދުނިޔޭގެ ރޫރަލް އަދި ރިމޯޓް ސަރަޙައްދުތަކަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.
އަރުޝީފަށް ނެގީ
އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ